გამორჩეული ადგილმდებარეობები

აჭარის რეგიონში ორმაცდაათამდე მეჩეთია; მათ ნაწილს წარმოგიდგენთ აქ.