ჭვანა

CHVANA_Site Plan.jpg
 

ჩვანას მეჩეთი ეზოს კომპლექსის ცენტრალური ნაწილია. აქ ასევე განლაგებულია მოზრდილი მინარეთი, მადრასა და დაფარულ გარე შადრევანი რომელიც განბანვისთვის (ისლამში მოიხსენიებენ როგორც ვუდუ) გამოიყენება (გეგმაში მარცხნივ მდგარი წითელი რვაკუთხა ნაგებობა). 1997 წელს მეჩეთი განახლდა რის შედეგადაც ახალი პანელით ან საღებავით დაიფარა კედლის მხატვრობა, მაგრამ თავდაპირველი გუმბათი, რომელის ვაზის ღეროებით და ვარდებით მორთული ზედაპირი მკაფიოდ გვაგონებს ევროპულ ინტერიერის ორნამენტებს (დეკორს) ხელუხლებელი დარჩა. შადრევანი (აშენდა 1905) დაცულია მეჩეთის მსგავსად მორთული გუმბათოვანი გარსით, თუმცა კლიმატის ზეგავლენის და აღგენისას თანამედროვე სინთეტიკური მასალის გამოყენების გამო მისმა ზედაპირმა საღებავის ნაწილი დაკარგა.

მუნიციპალიტიტი: შუახევი
მმდებარეობა: 41°40'36.1"N 42°09'41.3"E
მოსახლეობა: 328
აშენების თარიღი: 1894-1895 (ჰიჯრა 1312)
განახლების თარიღ(ებ)ი : 1995
არქიტექტორი: უცნობი
მინარეთი : აქვს