პირველი მაისი

PIRIVELI MAISI_Site Plan.jpg
 

სოფელ პირველი მაისის მეჩეთი დათარიღებულია იმავე პერიოდით როგორც კვირიკეს მეჩეთი და იმეორებს მის ტრადიციულ არქიტექტურულ დეტალებს: უხვი ქართული ადგილობრივი ხის ჩუქურთმები (კედელზე მიმაგრებული გვიანდელი ორნამენტის ნაცვლად) და მცირედი ჩაღრმავება ჭერში (გუმბათის ნაცვლად). მისი არქიტექტურული მნიშნველობის და მეჩეთის სალოცავად რეგულარულად გამოყენების მიუხედავად ადრეული 1990-იანი წლებიდან დღემდე ვერ მოხერხდა მეჩეთის განახლება.

მუნიციპალიტიტი : ქედა
მდებარეობა : 41°34'47.6"N 42°12'42.5"E
მოსახლეობა : 525;  დიდი პირველი მაისი 1213
აშენების თარიღი : 1865 (ჰიჯრა 1281)
განახლების თარიღ(ებ)ი : ადრეული 1990იანი წლები
არქიტექტორი : ბაშუსტა ალი ქალიოღლი
მინარეთი : არ აქვს. ქვით/აგურით ნაშენი თავდაპირველი მინარეთი დაანგრიეს
საბჭოთა დროს.