ფურტიო

PURTIO_Site Plan.jpg
 

ფურტიოს მეჩეთის კომლექსის არქიტექტურა მორგებულია რეგიონის მკაცრ კლიმატზე: მეჩეთი და მადრასა ერთმანეთს მცირე ხის ხიდით უკავშირდება და სტუდენტებს საშუალებას აძლევს გადაადგილდნენ სამლოცველო და სასწავლო სივრცეებს შორის ისე, რომ თავი აარიდონ ზამთარში ძლიერ დათოვლილ ადგილებს. თავდაპირველად კარგად დაგეგმილ და მორთულ მეჩეთს, რომლის კიბეები და მინბარი ყურძნის ორნამენტებითაა შემკობილი, ამჟამად აღდგენა და შეკეთება ესაჭიროება.

მუნიციპალიტიტი : ხულო
ადგილმდებარეობა : 41°36'34.6"N 42°15'52.2"E
მოსახლეობა : 787
აშენების თარიღი : 1895 (ჰიჯრა 1312)
განახლების თარიღ(ებ)ი : უცნობია
არქიტექტორი : უშტა ომერ ხუროღლი (ლაზი)
მინარეთი : აქვს