ბეღლეთი

BEGHLETI_Site plan 1-200.jpg
 

ბეღლეთში თავდაპირველად მეცხრამეტე საუკუნეში აგებულ მცირე ზომის მეჩეთს ახლახან რამდენიმე მიმართულებით გაფართოვდა რეგიონში მისი როგორც საგანმანათლებლო ცენტრსის ზრდადი როლის ხელშესაწყობად. ინტერიერის დეკორაცია, რომელიც ვრცელ ორნამენტებს მოიცავს შეიქმნა 1926 წელს - საქართველოში წითელი არმიის შემოსვლიდან ხუთი წლის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო საბჭოთა კავშრის წევრი იძულებით ჯერ კიდევ 1921 წელს გახდა, მთიანი აჭარის მუსლიმური თემებმბა ღვთისმსახურება და რელიგიური სწავლება გვიანი 1929 წლამდე განაგრძეს, როდესაც საბჭოთა ხელისუფლებამ საბოლოოდ შეძლო ანტი-რელიგიური პოლიტიკის გატარება სრული სიმძლავრით.

მუნიციპალიტიტი:  ხულო
ადგილმდებარეობა: 41°38'59.2"N 42°18'41.4"E
მოსახლეობა: 578
აშენების თარიღი: გვიანი მე-19 საუკუნე
განახლების თარიღ(ები): 1926 (ჰიჯრა 1344); 1990s
არქიტექტორი: უცნობი ლაზი ხელოსნები
მინარეთი:  აქვს